مرحله اول برای کفسابی ساختمان ساب با لقمه ۴۶ است که برای یکدستی سنگها و رفع پستی و بلندی ها مورد استفاده قرار میگیرد.

مرحله دوم ساب با لقمه ۶۰ است که جهت پرکردن درزهای سنگها و یا بتونه نمودن آنها مورد استفاده قرار میگیرد.

مرحله سوم ساب با لقمه ۱۲۰ است و سپس لقمه ۲۲۰ برای اینکه حتی یک خط روی سنگ باقی نماند.در این مرحله از کفسابی سنگ کاملا مات خواهد بود.

مرحله چهارم ساب (شروع مرحله براقی) با لقمه لاکی امیر خانی است. که شروع پرداخت و یا سابهای براق کننده می باشد این ساب خطوط ریزی هم ایجاد می کند.

مرحله پنجم ساب با لقمه ۶۰۰ است که خطوط ریز ساب با لقمه لاکی را از بین می برد.

مرحله ششم ساب با لقمه ۸۰۰ است.

مرحله هفتم ساب با لقمه سیناکس است.

مرحله هشتم ساب ایتالیایی است که از این ساب جهت درخشندگی فوق العاده سنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت سنگ سابی سنگ هرسین

قیمت سنگسابی هرسین بر اساس هر متر مربع است و بسته به پارامترهای مختلف قیمت آن متغیر است که به شرح عوامل موثر در قیمت کفسابی هرسین می پردازیم.

نوع سنگ

مهم ترین عامل موثر در قیمت سنگ سابی است .

متراژ محیط

هر چه متراژ محیط بالاتر باشد کار برای کف ساب به صرفه تر است.

محل کفسابی سنگ هرسین

اگر محل کفسابی سنگ هرسین در داخل شهر باشد قیمت کف سابی پایین تر است و اگر در بیرون شهر باشد قیمت اندکی بالاتر است.

سابقه ساب خوردن سنگ هرسین

اگر سنگ قبلا ساب خورده باشد مسلما ایرادات کلی آن مانند ناهمواری و … رفع شده است بنابراین قیمت تمام شده در مرحله بعد پایینتر خواهد بود.

میزان ایراد سنگ هرسین و یا انتظار کارفرما

قیمت سنگ سابی به انتظار کارفرما هم بستگی دارد بعضی از کارفرمایان ملاکشان فقط تمیزی سنگ یا بتن است که مسلما قیمت این نوع سابزنی پایین تر است اما بعضی از کارفرمایان می خواهند سنگ ترمیم شود(سوراخها و درزها گرفته شود) و خاصیت آینه ای بگیرد که قیمت این نوع سنگ سابی بالاتر خواهد بود.

وجود یا عدم وجود برق سه فاز در محل کفسابی سنگ هرسین

کفسابی با دو نوع دستگاه تک فاز و سه فاز کفسابی قابل انجام است نوع سه فاز هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ سرعت کار کف سابی و هم به لحاظ قیمت نسبت به نوع تک فاز مزیت دارد . اگر در محل کف سابی آسانسور (آسانسور با برق سه فاز کار می کند)موجود باشد ما می توانیم کار شما را با دستگاه سه فاز انجام دهیم.